پشم شیشه آریانا

پشم شیشه

پشم شیشه

پشم شیشه پشم شیشه یکی از مواد ساختمانی پرکاربرد است که از طریق ذوب کردن و سپس کشیدن شیشه به صورت فیبرهای بلند ساخته می‌شود. این ماده به دلیل ویژگی‌های