پتینه مدرن ساختمان

پتینه مدرن

پتینه مدرن| عکس پتینه مدرن

پتینه مدرن پتینه یکی از تکنیک‌های هنری است که از دوران باستان به وجود آمده و تا به امروز از آن استفاده می‌شود. این تکنیک نقاشی و نقش‌برداری را بر