قیر چسبی ماشین

خواص و ویژگی‌های قیر

قیر| خواص و ویژگی‌های قیر

قیر قیر یکی از مهم‌ترین موادی است که از آن در صنایع مختلف استفاده می‌شود. این ماده از نفت خام به دست می‌آید و به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی