قرنیز دیوار قیمت

قرنیز دیوار

قرنیز دیوار| تاریخچه قرنیز دیوار

قرنیز دیوار قرنیز دیوار یکی از جزئیات معماری است که به طراحی داخلی و خارجی یک ساختمان جلوه و زیبایی می بخشد. این عنصر معماری اغلب به عنوان یک حد