طراحی نما سنگی ساختمان

نما سنگی

نما سنگی| انواع مختلف نما سنگی

نما سنگی نما سنگی یکی از انواع مواد ساختمانی است که برای پوشش دادن ساختمان‌ها استفاده می‌شود. این نوع نما از سنگ‌های طبیعی یا مصنوعی تشکیل شده و به دلیل