سیمان پرتلند سفید

سیمان پرتلند

سیمان پرتلند| انواع سیمان پرتلند

سیمان پرتلند سیمان پرتلند یکی از مهمترین مواد ساختمانی است که در ساخت و سازهای مختلف استفاده می‌شود. این ماده از ترکیبات شیمیایی خاصی تشکیل شده است که به واسطه