دیتیل فونداسیون نواری

فنداسیون نواری

فنداسیون نواری| مفهوم و انواع فونداسیون‌ها

فونداسیون نواری فونداسیون‌ها یکی از اجزای اساسی ساختمان‌ها و سازه‌های عمرانی هستند که وظیفه انتقال وزن ساختمان به زمین را بر عهده دارند. یکی از انواع فونداسیون‌ها، فونداسیون نواری است