تنورچه

تنور

تنور| کاربردهای تنورها

تنور تنور یکی از ابزارهای مهم در تاریخ بشریت بوده است. از آنجایی که تنورها برای پخت و پز و تولید حرارت استفاده می‌شوند، این ابزار از اهمیت بالایی برخوردار